Sâmbătă, 20.04.2019, 06:13
Principală | Înregistrare | Logare Bine aţi venit Vizitator | RSS
[ Mesaje noi · Membrii · Regulamentul forumului · Căutare · RSS ]
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Forum » Test category » Test forum » Este Dumnezeul Bibliei şi al Coranului acelaşi? (I) ("Se închină creştinii şi musulmanii la acelaşi Dumnezeu?)
Este Dumnezeul Bibliei şi al Coranului acelaşi? (I)
malmoData: Duminică, 21.07.2013, 15:40 | Mesaj # 1
Soldat
Grup: Utilizatori
Mesaje: 7
Reputaţie: 0
Status: Offline
Ori de cîte ori vorbim despre islamşi creştinism, apar aceaste întrebări: "Se închină
creştinii şi musulmanii la acelaşi Dumnezeu? Este Dumnezeul Bibliei acelaşi cu  cel al Coranului?" Ce ne face sa spunem "Nu" sau "Da"? În acest articol vom privi
ce spune Biblia despre Dumnezeu şi apoi ce spune Coranul. Vom vedea că în unele privinţe Coranul adevereşte cele scrise în Biblie dar în acelaşi timp se şi contrazice. Haideţi să privim împreună.

Biblia  mărturiseşte despre Sfînta Treime

Dumnezeu Sfintei Scripturi, Biblia, este UNUL şi se descoperă pe Sine în trei
persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfînt.

Nu  3 dumnezei care lucrează în unison, ci un singur Dumnezeu
care se descoperă  în trei persoane. Biblia ne relatează că:


"La început (atunci cînd nimic afară de Dumnezeu nu era prezent)Dumnezeu (ELOHIM) a făcut cerurile şi pămîntul.  2 Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.  3 Dumnezeu azis: ,,Să fie lumină!“ Şi a fostlumină. (Gen 1:1-3 ) 
Primul nume sub care Dumnezeu se descoperă în Vechiul Testament este  ELOHIM. Cuvîntul "EL" înseamnă mare sau puternic şi se referă în Biblie la Dumnezeul Atotputernic. Cuvîntul "ELOHIM" este tradus în Vechiul Testament, "Dumnezeu.

" Terminaţia de la sfîrşit "HIM", este de asemenea importantă căci, în evreieşte, arată pluralul, adică trei sau mai multe persoane. Înseamnă oare ca există mai mulţi dumnezei? Nicidecum! Deuteronom 6:4 scrie

"Domnul, Dumnezeul nostru (ELOHIM) este singurul Domn." Dumezeu Tatăl, Dumezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfînt sau Sfînta Treime. În Dumnezeu sînt trei persoane dumnezeieşti care sînt Unul şi acelaşi Dumnezeu. El este în acelaşi timp, o singură fiinţă şi trei persoane care sînt una.

Cînd încă nimic, din materia pe care o vedem şi o pipăim noi, nu exista, Dumnezeu era prezent. Cînd încă nimic nu exista Duhul Sfint, Duhul Lui Dumnezeu, sau Dumnezeu Duhul Sfint, era acolo. Îl vedem pe
Dumnezeu Tatăl şi pe Dumnezeu Duhul Sfînt prezenţi şi lucrînd împreună  la creaţie. Dar apare întrebarea: "Era, Dumnezeu Fiul, prezent la creaţie, era El atunci cînd nimic nu exista în afară de Dumnezeu?" Priviţi cum răspunde Sfînta Scriptură la această întrebare:


"La început era Cuvîntul (Isus),şi Cuvîntul (Isus) era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul (Isus) era Dumnezeu.  2 El (Isus) era la început cu Dumnezeu.  3 Toate lucrurile au fost făcute prin El (Isus); şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El (Isus).14 Şi Cuvîntul (Isus)

S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi  noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca
slava singurului născut din Tatăl. (Evanghelia dupa Ioan 1:1-3,14)


Dumnezeu a făurit creaţia Lui  prin  Cuvîntul Său. Aşa cum  am văzut la Geneza 1:3 şi  în tot capitolul, expresia cheie este "Şi Dumezeu a zis…". Dumnezeu a zis, sau a Cuvîntat, şi îndată apărea ceea ce spunea sau Cuvînta El. Dumnezeu Fiul, Domnul nostru Isus Hristos, era prezent la începutul
începuturilor. Fiecare personă din Sfînta Treime a luat parte la facerea tuturor lucrurilor. Geneza 1:26 arată desluşit acest lucru:
"Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facemom după chipul Nostru (Nostru = Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt), după asemănarea Noastră;“ (Geneza 1:26) Cuvîntul "Nostru", în acest capitol, nu ne arată numai o formă de politeţe (aşa cum susţin unii musulmani). Ci ne demonstrează că Dumnezeu în Persoana Sfîntei Treimi, era prezent acolo.Citiţi şi alte texte Biblice care ne învaţă despre Sfînta Treime. (Isaia 6:8, Isaia 48:16-17, Mat 1:18, Luka 1:35, Fapte 10:36, Rom 8:9-11, 1Cor 8:6, 1Cor 12:3-6, etc.)

Satanase luptă cu Hristos in lume, iar cimpul de luptă este sufletul
omenesc" Dostoevski

Adăugat (21.07.2013, 15:27)
---------------------------------------------
Coranul  neagă doctrina Trinităţii

După  mărturisirea lui însuşi(Sura 2:97, 5:52), Coranul pretinde a fio confirmare a Scripturilor precedente, adică Biblia.Totuşi el  nu confirmă cele scrise de mai sus ci dimpotrivă se contrazice.

"Şi  aceia sînt necredincioşi care zic: "Dumnezeu  esteal treilea din  trei".

Căci nu este Dumnezeu afară de unicul Dumnezeu,şi dacă nu se vor păzi să vorbească astfel ,  îi va atinge pe cei necredincioşi din ei o pedeapsă drureroasă. (Sura 5:77)
Muhamed face în acest verset o aluzie la Sfînta Treime şi ne numeşte, pe noi, cei care credem în Sfînta Treime, necredincioşi. Totuşi vorbele lui nu sunt adevarate. Pentrucă noi, creştinii, nu credem că "Dumnezeu este al treilea din trei", ci noi credem că Dumnezeu este UNUL (nu trei),  care s-a descoperit şi se descoperă în trei Persoane, Dumnezeu Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfînt. 

Sînt mai multe versete în Corancare atacă direct Sfînta Treime. 

Musulmanii nu pot să înţeleagăcum Isus poate fi Fiul Lui Dumnezeu. Aceasta este o barieră  peste care le este foarte greu să treacă. De ce? Pentru că în înţelegerea Coranului, Dumnezeu ar fi trebuit să aiba o soţie ca să poată avea  un fiu. Deci cu alte cuvinte, Sfînta Treime ar fi trebuitsă existe după formula :"Tatăl+Mama+Fiul". Toate lucrurile sunt luate din punct de vedere omeneşte.  Aşa cum şi Nicodim vroia să înţeleagă naşterea din nou din punct de vedere omeneşte şi l-a întrebat pe Domnul Isus : ,,Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?“ (Ioan 3:4)  Isus nu a fost născut sau creat pentru ca sa fie Dumnezeu Fiul , El…


Isus este Dumnezeu de la începutul începuturilor 

Aşa cum am văzut mai sus în Ioan 1:1, Domnul Isus este de la început cu Dumnezeu şi El este de la început Dumnezeu. Isus Hristos Dumnezeu nu are un punct de pornire a existenţei Sale. Deci existenţa Lui nu a început atunci cînd S-a născut din fecioara Maria. Pentru că,[/color][color=#000000]"Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El."(Ioan 1:3)

Fecioara Maria a fost creată prin  Isus, pentru că El este mai înainte de ea.

"El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întîi născut (arată nu un început ci o prioritate)dintoată zidirea.  16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile cari sînt în[/color][color=#000000]cerurişi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. 17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se  ţin prin El."(Col 1:15-17)

"El,măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezutca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,  7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însu-şi a luat un chip de rob, fãcîndu- Se asemenea oamenilor.(Fil 2:6-7)


Vechiul Testament şi profeţii ne descoperă că Isus Hristos este Dumnezeu.(Isaia 9:6, 7:14, 11:1-10) Cerul ne declară aceasta (Mat 3:17, Luka 3:22,). Noul Testament  o confirmă(Luka 1:32, Evrei 1:8, Ioan 10:30, 1:1,14, Col 1:15). Diavolul o ştie (Marcu 5:6-10, Luk 4:41). Hristos însuşi mărturiseşte aceasta (Ioan 8:19, 10:30). Ucenicii au crezut aceasta ( Ioan 6:68-69, Mat 16:15-16), şi au mărturisit şi învăţat pe oameni. (Rom 1:9, 5:10, 8:3, 32, 2Cor 5:19). Cine este Isus pentru tine?


Satanase luptă cu Hristos in lume, iar cimpul de luptă este sufletul
omenesc" Dostoevski

Adăugat (21.07.2013, 15:39)
---------------------------------------------
Coranul confirmă şi neagă Dumnezeirea lui Isus Hristos

Oare cum o carte ce pretinde a fi "de la Dumnezeu" poate să confimre ceva si apoi acelaşi adevăr să-l contrazică? Interesant nu? Tocmai asta face Coranul cu privire la Dumnezeirea Domnului Isus. 
Priviţi cu atenţie laversetul de mai jos: (
cinevapoate spune căaceasta este doar o tălmăcire a Coranului în limba română. Totuşi nu numai traducerea română ci şi toate celelalte se traduc în acelaşi fel aici, doar că la unele  poate numărul versetului diferă)

"…Întradevăr, Mesia Isus,fiul Mariei este un trimisal lui Dumnezeu şi Cuvîntul Său pecare l-a pus în Maria şi duhulSău.Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său şi nuspuneţi nimic despre treime, opriţi-vă de asta şi va fi mai bine pentru voi. Dumnezu e doar un unic Dumnezeu. Mărire Lui! El să aibă un fiu?…" (Sura Muierilor 4:169)

Adăugat (21.07.2013, 15:40)
---------------------------------------------
În acest loc din Coran, putem face o listă foarte interesantă despre Isus. Si anume: 

Isus = Mesia 
Isus =Trimis al lui Dumnezeu
Isus = Cuvîntul Lui Dumnezeu 
Isus= Duhul lui Dumnezeu


Acesteasunt 4 caracterstici extraordinare pe care ni le dă Coranul şi care de fapt adeveresc Dumnezeirea Domnului Hristos. Toţi musulmanii spun: "Isus Mesia". Dar nici măcar nu ştiu că de fapt spunînd "Mesia" deja adevereştiDumnezeirea Lui. "Mesia" este echivalentul lui "Hristos", ceea ce înseamnă "Unsul", sau"Cel ce avea să vină" să ne salveze de sub robia păcatelor. 

Dicţionarul Biblic spune că este şio indicaţie la numele "Imanuel" adică "Dumnezeu este cu noi"(Isaia 9:6), ceea ce indica Dumnezeirea Lui. Deci spunînd  Isus Mesia spui Isus Dumnezeu. A doua caracteristică de asemenea este adevarată cu privire la Isus, dar să ne oprim la cea de a treia. Isus este Cuvîntul lui
Dumnezeu. Şi aici nu este unica dată cînd Coranul spune aceasta. Biblia de asemenea scrie că Isus este Cuvîntul lui Dumnezeu (
vezi maisus Ioan 1:1,14). Dumnezeua creat totul prin Cuvîntul Său. A zis şi s-a făcut. Isus Cuvîntul Lui Dumnezeu, este Dumnezeul care a creat tot universul şi pe
noi inclusiv. Ultima caracteristică îmi place foarte mult. Ea spune "Isus este Duhul Lui Dumnezeu". Gîndeşte-te, Dumnezeu are trup? Bine înţeles că nu. Dumnezeu este Duh şi aceasta ne-o mărturiseşte şi Biblia cînd
spune:
 "Dumnezeu esteDuh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi înadevăr."(Ioan 4:24) Deci dacă Dumnezeu este Duh şi Isus este Duhul Lui Dumnezeu , cine este atunci Isus? Dacă nu ai înţeles vreau să te mai gîndeşti încă odată: Dumnezeu nu are carne şi oase ci este Duh. Isus este Duhul
Lui Dumnezeu. Cine este Isus? Isus este ceea ce este şi Dumnezeu, adică Duhul Său, El este Dumnezeu!
Slăvit Să-i fie Numele Lui!

Însă aici intră Coranul încontrazicere. După ce a mărturisit toate aceste lucruri despre Domnul Isus, tot în acelaşi verset, spune "Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său şi nu spuneţi nimic despre treime". Adeverind că Isus este Dumnezeu, el de fapt a adeverit şi existenţa Sfîntei Treimi, totuşi după aceasta spune să nu spunem nimic despre treime… Nu vreau ca vizitatorii musulmani de pe acest portal să se supere, dar întreg
Coranul este plin de astfel de contradicţii, ceea ce ne vorbeşte şi despre valoarea si valabilitatea acestei cărţi.


"EsteDumnezeul Bibliei şi al Coranului Acelaşi?" Bine înţeles că nu. 
Dumnezeu să ne lumineze pe toţi în aceastăprivinţă şi să putem sta tari pentru adevărul Lui
neschimbător.
 

Satanase luptă cu Hristos in lume, iar cimpul de luptă este sufletul
omenesc" Dostoevski

 
Forum » Test category » Test forum » Este Dumnezeul Bibliei şi al Coranului acelaşi? (I) ("Se închină creştinii şi musulmanii la acelaşi Dumnezeu?)
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Căutare:

Copyright MyCorp © 2019
Creaţi un website gratuit prin uCoz