Sâmbătă, 24.08.2019, 00:55
Principală | Înregistrare | Logare Bine aţi venit Vizitator | RSS
Formularul pentru autentificare
Vkontakte
Мы в Контакте
Calendar
«  Septembrie 2014  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Arhiva materialelor
Sondajul nostru
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 149
Prietenii site-ului
 • Creaţi un website gratuit
 • Desktop Online
 • Jocuri Online Gratuite
 • Tutoriale Video
 • Toate Tag-urile HTML
 • Kit-uri de Navigator
 • Principală » 2014 » Septembrie » 26 » Literatura şi arta
  12:09
  Literatura şi arta

  Dăruire de suflet pentru florile de limbaj viu

  Graiul popular reprezintă un tezaur profund al întregii experienţe de viaţă şi creaţie a unui neam. Avem o datorie sfântă de a cerceta şi a păstra pentru posteritate comoara graiului strămoşesc.
  În rândul valorilor spirituale, afirmate în lingvistica română contemporană, se înscrie, fără ezitare, şi opera dialectologului de notorietate Vasile PAVEL, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, ajuns la vârsta de octogenar.
  S-a născut la 14 iulie 1934, în satul Proboteşti, plasa Herţa, judeţul Dorohoi, România, azi regiunea Cernăuţi, Ucraina. După absolvirea Şcolii medii din comuna Târnauca, urmează Facultatea de Limbi Romano-Germanice, Secţia de Limba şi Literatura Română (pe atunci „Moldovenească”) a Universităţii de Stat din Cernăuţi, pe care o termină în 1959. Licenţiat al primei promoţii în filologia română din istoria postbelică a Universităţii cernăuţene, Vasile Pavel a activat, timp de 3 ani, în calitate de profesor de limba şi literatura română, la Şcoala medie din comuna Horbova, regiunea Cernăuţi. În 1962, la invitaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se angajează în calitate de cercetător ştiinţific inferior la Sectorul de Dialectologie şi Fonetică Experimentală al Institutului de Limbă şi Literatură al AŞM. Din 1962 şi până în prezent, dl Vasile Pavel nu a mai părăsit Academia, urcând, rând pe rând, treptele ierarhice: de la cercetător ştiinţific inferior la cel superior, apoi la cercetător ştiinţific coordonator, cercetător ştiinţific principal, şef al Sectorului de Dialectologie şi Geografie Lingvistică al Institutului de Lingvistică al AŞM (1992-2006), şef al Sectorului de Istorie a Limbii, Dialectologie şi Onomastică la Institutul de Filologie al AŞM (2006-2009). În prezent este consultant ştiinţific şi director de proiect în cadrul Institutului de Filologie al AŞM.
  Pe parcursul celor 52 de ani de activitate ştiinţifică în institutul academic, Vasile Pavel a evitat tentaţia de a merge pe căi bătătorite, manifestând curajul de a propune opinii şi soluţii judicioase privind complicate probleme de lingvistică teoretică şi aplicată. În domeniul de cercetare: dialectologie, geografie lingvistică şi onomasiologie, cu incursiuni în lingvistica generală, semantică, contacte lingvistice, sociolingvistică s-a impus prin publicarea mai multor lucrări ştiinţifice de valoare incontestabilă, reuşind să traseze o nouă direcţie de cercetare – onomasiologia areală.
  Dialectologul Vasile Pavel s-a aflat ani în şir prin vechile noastre sate româneşti, efectuând pe teren anchete dialectale de tip atlas lingvistic şi de arhivă fonogramică asupra graiurilor româneşti din nordul Maramureşului până dincolo de Bug şi Nipru, în comunităţile româneşti risipite în regiunile din sud-estul Ucrainei şi Caucaz.
  Ca om de ştiinţă, dl Vasile Pavel a reuşit să publice peste 330 de lucrări ştiinţifice, apreciate atât în Republica Moldova, cât şi în România, Franţa, Italia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Federaţia Rusă, Ucraina, Armenia, ele incluzând monografii, atlase lingvistice, dicţionare şi texte dialectale, manuale, ediţii îngrijite, 305 articole (unele sunt lucrări colective).
  Numele lingvistului Vasile Pavel este bine cunoscut şi înalt preţuit pentru contribuţia considerabilă în domeniul geografiei lingvistice. Or, o preocupare importantă, pe întreg parcursul ştiinţific, rămâne a fi elaborarea atlaselor lingvistice, pentru că, aşa cum susţine însuşi omagiatul, „... cea mai documentată descriere a graiurilor limbii române a fost realizată în hărţile atlaselor lingvistice şi pe baza acestora. Asemenea opere fundamentale nu arareori sunt puse alături de arhivele istorice.”
  Este remarcabilă, îndeosebi, contribuţia prof. Vasile Pavel la alcătuirea celor 8 volume de atlas lingvistic, editat la Chişinău, în calitate de autor sau coautor: Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM) (1968-1973, 4 volume) şi Atlas lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria (ALRR. Bas.) (1993-2003, 4 volume). ALRR. Bas. este o continuare directă a ALM şi, fiind publicat cu alfabet latin, a oferit posibilitatea folosirii, în legendele şi comentariile hărţilor, a unui sistem unic de transcriere fonetică, „în felul acesta materialele fixate în ALRR. Bass. se înscriu mai lesne în circuitul materialului dialectal al lumii romanice şi internaţionale în general.” (Silviu Berejan, Dialectologul Vasile Pavel în geografia lingvistică românească şi romanică. În: Glasul Bucovinei. Cernăuţi-Bucureşti, 2006, nr. 4, p. 19). Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, vol. I-IV, elaborat sub conducerea lui Vasile Pavel, pune la dispoziţia celor interesaţi materiale lexicale autentice şi este considerat drept monument al tezaurului cultural popular, de importanţă naţională şi cu largi ieşiri pe plan internaţional. A fost înalt apreciat de forurile ştiinţifice, de către specialiştii din republică şi de peste hotarele ei. Regretatul dr. Ion A. Florea (Iaşi), în concluzia din avizul său asupra volumului I, scria: „Volumul I, realizat de dr. Vasile Pavel, este o lucrare solidă, care îndeplineşte toate condiţiile ştiinţifice ale lucrărilor de acest gen şi aduce numeroase noutăţi sub aspect teoretic şi metodologic, dar mai ales un foarte bogat material pus în valoare, în mod exemplar, de către autor.” (Ion A. Florea. Vasile PAVEL. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, vol. I, Fierăria meşteşugărească, tâmplăria. Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 1993, 239 p. în: Anuar de lingvistică şi istorie literară, tomul XXXIII. 1992-1993, p. 281). Prof. Stanislav Semcinski (Kiev) la apariţia aceluiaşi volum sublinia următoarele: „Ediţia recenzată, continuare la ALM, este totodată o lucrare inovatoare de geografie lingvistică, ce va prezenta un mare interes nu numai pentru romanişti, ci şi pentru slavişti, în speţă pentru ucrainişti.” (Мовознавство, 1993. nr. 6, p. 77)
  În ultimele decenii, Vasile Pavel a participat activ la elaborarea a 3 atlase lingvistice supranaţionale, certificându-şi, astfel, statutul de „dialectolog cu autoritate internaţională” (acad. Silviu Berejan): Atlasul lingvistic romanic (Atlas linguistic oman – ALiR), preconizat să apară în 11 tomuri (vol. I-III, Roma, 1995-2009), Atlasul limbilor Europei (Atlas linguarum Europae – ALE) (vol. I, fasc. I-VII, 1983-2007) şi la Atlasul dialectologie carpatic comun (Общекарпатский диалектологический атлас – OKДА) (vol. I-VII, 1989-2005), în care, de la începutul anilor ‘90 încoace, limba vorbită în Republica Moldova este numită limba română.
  Vasile Pavel, fiind membru al colegiului redacţional al Atlasului lingvistic romanic şi al Atlasului dialectologic carpatic comun, participă cu comunicări şi rapoarte la congrese şi colocvii internaţionale (Barcelona, Grenoble, Torino, Bucureşti, Timişoara, Baia Mare, Moscova, Kiev, Erevan, Baku etc), iar în calitate de membru în Consiliul coordonator al Societăţii Române de Dialectologie, continuă să colaboreze cu dialectologii de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din cadrul Academiei Române (Bucureşti) şi de la alte instituţii similare din Ţară.
  Concomitent, dl Vasile Pavel îmbină cu succes munca de cercetător ştiinţific cu activitatea de profesor universitar. Din 1992 până în prezent, distinsul savant desfăşoară o prodigioasă activitate didactică la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, unde în 1994 i se conferă titlul de profesor universitar, obţinând prin cumul şi postul de şef al Catedrei de limba română şi filologie clasică la aceeaşi instituţie de învăţământ superior (1996-2004).
  Este apreciat de colegi şi de studenţi. Colegii îi respectă inteligenţa, sobrietatea, onestitatea. Studenţii îi admiră erudiţia discursurilor îndrăzneţe, profunde, convingătoare.
  Nu întâmplător, problemele abordate în activitatea de cercetare şi în discursurile universitare îşi găsesc continuare în lucrările discipolilor săi, care şi-au susţinut cu succes tezele de doctorat (4 în filologie şi 2 în pedagogie), iar alţii 2 aspiră la titlu de doctor. Savantul şi profesorul Vasile Pavel este responsabil, receptiv, sociabil şi cu deschidere spre comunicare, de aceea cu bunăvoinţă a acceptat să fie referent oficial la 24 de teze de doctorat.
  Lingvistul şi patriotul Vasile Pavel, îndrăgostit de frumuseţea şi bogăţia graiului viu, dar şi îndurerat de soarta vitregă a limbii române din stânga Prutului, este unul dintre luptătorii fervenţi, cu credinţă în izbânda dreptăţii noastre. A publicat şi continuă să publice o serie de articole, ale căror titluri vorbesc de la sine: Un grai, o seminţie, o vatră strămoşească, în revista „Columna”, 1990, nr. 10; Lumina gândului latin, în săptămânalul „Făclia”, 1991, nr. 40; Ca neam, supravieţuim prin graiul străbun, în „Literatura şi arta”, 1993, nr. 32; Unitatea şi varietatea limbii române din perspectivă geografică, în revista „Limba Română”, Chişinău, 1995, nr. 4; Graiul românilor basarabeni, expresie a continuităţii teritoriului de limba română, în culegerea „Limba română şi varietăţile ei locale”, Bucureşti, 1995; Limba română – unitate în diversitate, în „Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Prelegeri academice de Ziua Limbii Române”. 2012, nr. 3.
  Pentru merite deosebite în domeniul promovării ştiinţei, savantul Vasile Pavel a obţinut Premiul AŞM (1980, 2006), Premiul B. P. Hasdeu al Academiei Române (2005), Medalia 75 de ani de la Unirea Bucovinei cu România (1993), Diploma Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova (2000), Medalia Jubiliară Academia de Ştiinţe a Moldovei, 1946-2006 (2006), Medalia Dimitrie Cantemir (2009) etc.
  Acum, când atinge una din cele mai frumoase vârste ale omului, profesorul Vasile Pavel, colegul nostru, continuă să activeze cu aceeaşi dăruire şi pasiune pentru graiul străbun, pentru limba română, „floarea sufletului etnic al românimii” (M. Eminescu). Îi mulţumim pentru tot ce ne oferă, aflându-se în preajma noastră.
  La mulţi şi fericiţi ani în deplină sănătate!

  Dr. Viorica RĂILEANU,
  Institutul de Filologie al AŞM

  Vizualizări: 388 | Adăugat de: goshasuper235224 | Rating: 5.0/1
  Total comentarii : 0
  Prenume *:
  Email *:
  Cod *:
  Copyright MyCorp © 2019
  Creaţi un website gratuit prin uCoz